Ödlor
Sauria
tillhör: Reptiler
Övrigt: Skillnader mellan ödlor och ormar:
1. Ödlorna har ögonlock, vilket ormarna saknar.
2. Ödlornas fjäll är lika stora över hela kroppen, medan ormarna har en rad väsentligt bredare fjäll på buken.
3. Ödlorna har synliga öronöppningar, vilket ormarna inte har.
Våra Ödlor:

Ödlor (Sauria)

Ordningen Ödlor tillhör Klassen: Reptiler (Reptilia)

Läs vidare om våra Ödlor:
Följ Gröna Kusten