Våra
Djur

Grodans år 2008

Idag står groddjuren sannolikt inför sitt största hot någonsin.

The Association of Zoos and Aquariums är en samarbetsorganisation för världens djurparker, och europas djurparker är medlemmar i europeiska djurparksföreningen (EAZA).
År 2008 läggs AZAs och EAZAs fokus på groddjurens hotade framtid genom kampanjen 'year of the frog', Grodans år.

Idag är mer än en tredjedel av alla groddjursarter utrotningshotade. Många försvinner i samband med att regnskogar och våtmarker exploateras av människan.

Gårdagens jordbrukslandskap med sin mosaik av betesmarker, diken, buskage och stengärdsgårdar var finfina grodmarker, men blir idag allt sällsyntare. Under 1900 talet spreds dessutom en dödlig svampinfektion från afrikansk klogroda som användes vid graviditetstest över stora delar av världen. I infekterade miljöer dör upp till 80% av groddjurspopulationen inom några månader.

Grodorna är viktiga

Groddjuren eller amfibierna som de även kallas är en mycket gammal djurgrupp. De utvecklades från fiskar (kvastfeningar) för över 350 miljoner år sedan.
Ur groddjuren utvecklades senare alla landlevande djur. De har sett dinosauriernas komma och försvinna! Det finns omkring 3000 arter grodor, paddor och salamandrar, det exakta antalet är osäkert då man fortfarande hittar nya arter. Idag är mer än en tredjedel av alla groddjursarter utrotningshotade. Många försvinner i samband med att regnskogar och våtmarker exploateras av människan. Groddjuren har en mycket viktig funktion i ett fungerande ekosystem både som rovdjur och byte. I områden där grodorna har försvunnit ser man tydliga tecken på obalans i miljön. Vi människor påverkas t. ex när malariamyggans naturliga fiender försvinner.

Grodornas hud har även visat sig vara intressant för forskningen eftersom det innehåller ämnen som är effektiva mot mikrober och virus. Eventuellt finns lösningen till ett botemedel mot HIV att hitta i grodornas skinn. Biologer refererar ofta till grodorna som naturliga 'varningsklockor' då de är bland de första djurarterna som visar tecken på nedgång vid miljöförstöring. Detta kan vara en viktig varning för andra djur och människor att något med miljön är fel.

Fram till nästa bevarandeprojekt kommer vi på Kolmårdens Tropicarium samla in pengar av våra besökare genom insamlingsbössor. Pengarna skickar vi sedan fortlöpande till EAZA.

För dig som vill veta mer, följ länken till http://www.yearofthefrog.org/ och http://www.amphibianark.org/

 Tropicarium har drop in alla dagar året runt! Varmt välkomna!  

Ingen förbokning krävs för att besöka Tropicarium. Du köper dina biljetter på plats i vår entré.