Våra
Djur

Målsättning när vi bygger

- Vi har fokus på funktionalitet, och att de praktiska sidorna som rengöring, foder- och vattenbyten, samt kontinuerlig mätning av temperatur, vattenvärden, relativ luftfuktighet m.m. inte försvåras p.g.a. estetiska värden.

- Samtidigt har vi blivit experter på att dölja och integrera matkoppar, vattenkärl och teknisk utrustning i mljöerna, så att de syns så lite som möjligt.

- Vi har fokus på att återskapa djurens naturliga miljö så långt möjligt, både för djurens skull, och för det pedagogiska budskapet till betraktaren. Vi anser att även miljön i djuranläggningar skall förmedla kunskap om djuren.

 Tropicarium har drop in alla dagar året runt! Varmt välkomna!  

Ingen förbokning krävs för att besöka Tropicarium. Du köper dina biljetter på plats i vår entré.