Våra
Djur

Apor

Apor tillhör Primater (Primates)

Tillbaka till Primater

Apor (Anthropoidea)

Tillhör Primater

Läs vidare om Apor:
Kloapor |

Övrig fakta

De två tidigare indelningsbegreppen, apor och halvapor, är egentligen föråldrade beteckningar som inte längre används i vetenskapliga sammanhang, men vi använder dem här eftersom de flesta fortfarande använder termen apor. Ordet apa, är ett gammalt lånord i de germanska språken från urgermansk tid, vilket tidigt fick bibetydelsen "dåre", "särling"; det används så redan i den Poetiska Eddan. En aphona kan även kallas en apinja.

De äldsta beläggen för apor som husdjur härstammar från det gamla Egypten, där målningar visar hur babianer leds i koppel eller leker med barn. Även från det gamla Kina är gibbonen känd som husdjur. Idag hålls mest människoapor eller mindre arter som dödskalleapan. Mycket känd är Michael Jacksons schimpans. Problemet är att dessa djur oftast fångas som ungar och att deras mor dödas vid fångandet. Djurrättsorganisationer avråder från primater som husdjur för att de inte kan hållas på ett sätt som skulle tillfredställa deras naturliga instinkter. Även den stora faran för överföring av sjukdomar i båda riktningar är ett problem.

 Tropicarium har drop in alla dagar året runt! Varmt välkomna!  

Ingen förbokning krävs för att besöka Tropicarium. Du köper dina biljetter på plats i vår entré.