Våra
Djur

Darrål

Darrål tillhör Benfiskar (Osteichthyes)

Tillbaka till Benfiskar

Darrål (Electrophorus electricus)

Tillhör Benfiskar

Kroppslängd: 2,5 m

Kroppsvikt: 20 kg

Utbredning: Orinoco- och Amazonfloden i Sydamerika

Biotop: grumliga, syrefattiga vattendrag

Övrig fakta

Darrålen är ingen ål, utan den tillhör nya världens knivfiskar. Den lever i grumliga vatten i Amazonas och Orinocofloden. Darrålen andas luft. Munhålan är blodrik, och var tionde minut tar den ett nytt andetag. Under torrtiden bygger hannen ett bo av skum, och där läggs 15 000-20 000 ägg.


Ögonen är tillbakabildade, och den är nästan blind, men “ser” istället med hjälp av elektriska strömmar.
För att kommunicera med andra darrålar, orientera sig i vattnet, och jaga andra fiskar, har den utvecklat ett sätt att alstra elektricitet. Alla viktiga organ är längst fram i kroppen, och efter bröstfenan är darrålens kropp bara muskler som fungerar som ett batteri.

5000 av fiskens muskelsceller är ombildade till elektriska celler vilka är ordnade i tusentals staplar.

Staplarna bildar ett batteri som kan alstra över 500 Watt med 500 Volt och 1 ampere, dödligt för ett däggdjur.

 Tropicarium har drop in alla dagar året runt! Varmt välkomna!  

Ingen förbokning krävs för att besöka Tropicarium. Du köper dina biljetter på plats i vår entré.