top of page

Tropicariums webbplats använder cookies. Alla som besöker en webbplats som använder cookies måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren.

Det finns två typer av cookies

  1. Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används t.ex. för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen.

  2. Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information, t.ex. e-post eller namn, sparas om besökaren.

På Tropicariums webbplats används båda typerna av cookies. När du besöker vår webbplats skickas en sessionscookie mellan din dator och vår webbserver för att bland annat underlätta navigering. Cookien försvinner när du avslutat besöket. Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.

Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av även den funktionen i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen. Allmän information om cookies och den nya lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Integritetspolicy

En personuppgift är en upplysning som kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det betyder att så fort du kan identifieras genom exempelvis ditt namn eller personnummer så blir även övriga upplysningar kopplade till dessa dina personuppgifter. Som personuppgiftsansvariga samlar vi nödvändig information om dig där det behövs för att du ska kunna medverka i eller ta del av vår verksamhet. Det rör sig exempelvis om namn, personnummer, e-post och adresser. Du kan alltid kontakta oss för att få reda exakt på vad vi sparar för information.

Informationen används av oss för att kunna leverera vår produkt och ta vårt ansvar, både som arbetsgivare och verksamhet. Exempelvis handlar det om marknadsföring, fakturering, cookies på hemsidan och att följa de rättsliga skyldigheter vi har som arbetsgivare eller verksamhet. All behandling av dina personuppgifter har laglig grund. Det betyder att vi endast hanterar dina personuppgifter där vi har ett avtal, rättsliga förpliktelser, ett berättigat intresse eller ditt samtycke.

Personuppgifterna sparas för ändamål kopplade till vår verksamhet och gallras genom anonymisering eller radering när vi inte längre har laglig grund att behandla dem. Du har samtidigt ett antal rättigheter som vi kommer hjälpa dig att göra anspråk på. Det handlar om dina möjligheter att få dina uppgifter ändrade, raderade, begränsade och tillgängliggjorda. Du äger alltid dina uppgifter och vi ser till att du kan få veta vad, hur länge och varför.

Dina personuppgifter kan också lämnas vidare av oss till myndigheter om det efterfrågas genom lag eller till en partner till oss som vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Den andra parten blir då ett personuppgiftsbiträde. Biträdet får bara hantera uppgifter enligt våra bestämmelser och ytterst är det vi på Tropicarium som ansvarar för dina uppgifter. För att skydda dina personuppgifter har vi och våra personuppgiftsbiträden lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av personuppgifter. Det handlar om att skydda dina uppgifter mot oavsiktliga eller olagliga behandlingar, exempelvis förstörelse eller otillåten spridning.

Du kan kontakta oss via info@tropicarium.se märk mailet "Dataskydd" så hjälper vi dig med ditt ärende.

bottom of page